Terug naaar Tijdmachine

1978

Stadsvernieuwingsplan

Het gemeentebestuur presenteert een ingrijpend stadsvernieuwingsplan voor de binnenstad. Er zijn minstens zeshonderd woningen in opgenomen, het voorziet in een verdere afbouw van winkelcentrum Arendshof, in culturele voorzieningen, een hotel en kantoorgebouwen. Burgemeester Mater is zich bewust van de reikwijdte van het plan: ‘Met dit centrumplan zadelen we de volgende generatie op. Het moet dan ook gedegen werk zijn, Kijk, over 25 jaar moeten we nog rustig door Oosterhout kunnen lopen, zonder dat ze ons met de vinger nawijzen’.