Terug naaar Tijdmachine

1976

Burgemeester ‘Elk-een-huis’

In de raadsvergadering van 20 februari 1976 neemt Tom Elkhuizen afscheid als burgemeester. Zijn rechtlijnigheid, met name bij het intergemeentelijk overleg, wordt zowel op het provinciehuis als op het gemeentehuis als een minpunt bezien. Maar de ijver van de burgemeester vergoedt veel. Het aanvankelijke wantrouwen voor een geboren en getogen Hagenaar met een aristocratische achtergrond en levensstijl verdwijnt spoedig na zijn benoeming in 1962. Met zijn vasthoudendheid (bijnaam: foxterriër) en ‘ontembare werklust’ weet hij bij het Rijk steeds weer contingenten los te praten. Hij speelt in op het rijksbeleid en dus prevaleert in de woningbouw kwantiteit boven kwaliteit. Zijn meest bekende bijnaam wordt ‘Elk-een-huis’. Hij zet de sanering van krottenwijken in gang en laat in Oosterhout een indrukwekkend aantal nieuwbouwwoningen achter.