Terug naaar Tijdmachine

1973

Duivensport

Met name in de volkswijken van Oosterhout blijft de duivensport ongemeen populair. Autochtone Oosterhoutse raadsleden zoals Henk de Laat verzetten zich in de gemeenteraad tegen de toenemende regelgeving vanuit de gemeente met betrekking tot de bouw van duivenhokken. Opbouwwerkers helpen de duivenliefhebbers met het opzoeken van de mazen der wet. Met de kerstdagen van 1973 organiseert de postduivenvereniging De Luchtstrijd een grote nationale tentoonstelling in Oosterhout.