Terug naaar Tijdmachine

1972

Manifestatie ‘Oosterhout, wat nu?’

De uitbreidingsplannen van het gemeentebestuur ondervinden steeds meer kritiek. Het weekblad Kanton kopt op 2 januari 1970 ‘Hoe groot nog, hoe ver nog?’. Dirk van den Brink, oud-inwoner, plaatst op 1 juli 1971 in De Stem een oproep aan de inwoners om de handen ineen te slaan teneinde de oude stadskern te behouden. In augustus 1971 volgt de oprichting van de Stichting Oosterhouts Behoud onder leiding van dokter A. van Hasselt. In het kader van de leefbaarheid van de wijken werkt de stichting samen met activistische groepen uit het buurt- en opbouwwerk. Daaruit komt een grote tentmanifestatie voort ‘Oosterhout, wat nu?’ (van 29 april tot 7 mei 1972) waarin met behulp van o.a. een fototentoonstelling over oud-Oosterhout het belang van identiteit en leefbaarheid benadrukt wordt.