Terug naaar Tijdmachine

1971

Plan Dommelbergen aanvaard door gemeenteraad

Het plan Dommelbergen met duizenden woningen in Oosterhout-Noord wordt op 28 oktober 1971 door de gemeenteraad aanvaard, met name na een overtuigende verdediging van het plan door burgemeester Elkhuizen. De raad wil wel het aantal flats beperken. Een jaar later weigert de provincie goedkeuring aan het noordelijk deel van het plan. Het monotone bouwen van stedenbouwkundig adviseur Froger staat maatschappelijk steeds meer ter discussie. Uiteindelijk zal in de loop der jaren een aangepast plan Dommelbergen, met meer koopwoningen en met minder eenvormigheid, gerealiseerd worden.