Terug naaar Tijdmachine

1969

Een 105-jarige te Oosteind

Op 8 april 1969 wordt de weduwe Joh. Maria Buykx-Loonen uit Oosteind 105 jaar. Al tientallen jaren is haar verzorging in handen van haar dochters. Samen bidden ze de rozenkrans, voor zover moeder dat tenminste nog volgen kan. De weduwe is namelijk doof en ziet slecht, zodat ook de beelden van de TV, die ze van de gemeenschap Oosteind aangeboden kreeg toen ze 100 werd, haar ontgaan.