Terug naaar Tijdmachine

1968

Opening bejaardenhuis De Doelen

In de jaren zestig neemt de aandacht voor huisvesting van bejaarden toe. De oude RK Gasthuizen voldoen niet meer. Meer privacy (eigen kamers) wordt gewenst en aanleunwoningen doen hun intrede. In 1968 verrijst aan de Keiweg het bejaardenhuis De Doelen. Bisschop H. Ernst mag in november 1968 het bejaardencentrum komen openen.