Terug naaar Tijdmachine

1966

Oriƫntatie op het noorden

Door de verbreding van de kanalen en sluizen, de nieuwe rijksweg Breda-Utrecht en de aanleg van industrieterreinen in noordwestelijke richting komt het gebied ten noorden van Oosterhout in de belangstelling van volkshuisvesters. Dat leidt tot protesten van boeren uit Den Hout die hun vruchtbare landbouwgrond bedreigd zien. In 1966 komt Chr. Knipscheer met een Houtse lijst in de gemeenteraad. Hij vertegenwoordigt het protest van de boeren.