Terug naaar Tijdmachine

1966

Heilige Mis: Latijn maakt plaats voor Nederlands

Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, ook bekend als Vaticanum II, wordt van 1962 tot 1965 in Rome gehouden. De uitkomsten zijn zeer ingrijpend voor de Heilige Missen. In januari 1966 wordt in Het Kanton medegedeeld dat het Latijn in de eredienst plaats gaat maken voor de volkstaal. Verder zal de priester niet langer met de rug naar de gelovigen gekeerd de mis lezen.