Terug naaar Tijdmachine

1963

Maycrete-woningen

De direct na de oorlog gebouwde betonnen Maycrete-woningen in Oosterhout mogen niet gesloopt worden. Deze wens uit de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in december 1963. Maycrete-woningen waren destijds als prefab-noodwoningen neergezet in gemeenten waar veel woningen door oorlogsgeweld verwoest waren. De levensduur werd toen op tien jaar geschat. De gelijkvloerse woningen met veel grond erom heen, worden echter in de jaren zestig opnieuw gewaardeerd te midden van de massale bouw van flatwoningen. In 1964 besluiten B&W dat de Maycrete-woningen mogen blijven staan, tenzij het algemeen belang anders doet beslissen. Maycrete is een samenvoeging van de naam van de ontwerper van de woningen (de Amerikaanse architect Bernard Maybeck) en het Engelse woord voor beton (concrete).