Terug naaar Tijdmachine

1899

Geen verkiezingen meer nodig!

Bij de eerste verkiezingen die de nieuwe R.K. Kiesvereniging voor de gemeenteraad in 1899 organiseerde, wist het bestuur van de Kiesvereniging het zo te plooien dat er slechts zoveel kandidaten werden gesteld als er raadsleden gekozen moesten worden. Omdat niemand anders kandidaten had gesteld waren de raadsleden daarmee dus bij acclamatie gekozen en hoefden er geen verkiezingen meer te worden georganiseerd. Dat spelletje werd bij de volgende verkiezingen steeds herhaald. Tot 1919 zouden, met uitzondering van 1905, geen verkiezingen plaatsvinden. De regenteske politieke elite zat vast in het zadel.