Terug naaar Tijdmachine

1890

Molen Victoria op het Oosteind

Deze molen werd opgericht in 1890. en brandde af in 1929. In 1908 was er al een zuiggasmoter van 20 PK bij geplaatst. Na de brand van 1929 was in het deels nog overeind staande molenhuis een maalderij in bedrijf met een ruwoliemoter van 30 Pk. Van de molen resteert nu nog slechts de stenen romp, maar op Oosteind wordt geijverd voor herstel.