Terug naaar Tijdmachine

1890

Veel handel via de haven

Rond 1890 verliep de meeste handel nog via de haven. Het wegennet was nog niet zo uitgebreid, vooral kleinere wegen waren slecht en het verkeer was nog nauwelijks gemotoriseerd en ging voornamelijk met paard en wagen. Via de haven werden mest, hout, ijzer, turf, steenkolen, koloniale waren, huiden en schors, tarwemeel en gedestilleerd aangevoerd. Afgevoerd werden vee, boter, hooi, dennenhout, granen, bier, potten, pannen, plavuizen en margarine.