Terug naaar Tijdmachine

1884

Eerste plannen voor het Wilhelminakanaal

Het Rijk maakt de eerste plannen voor de aanleg van wat later het Wilhelminakanaal zou gaan heten. Dat moest de Amer met de Zuid-Willemsvaart gaan verbinden. De gemeente Oosterhout hoopte dat het kanaal door de oude haven zou gaan lopen, dan hoefde men dat niet meer te onderhouden. Men was bereid om de haven en het havenhuis daarvoor kosteloos aan het Rijk af te staan, en bovendien nog 50.000 gulden te subsidiƫren. Voorlopig zou de uitvoering van de plannen nog lang op zich laten wachten.