Terug naaar Tijdmachine

1884

Carnaval leeft op

Het volk vermaakte zich net als altijd in de cafés en in de vele illegale dans- en drinkgelegenheden. Voor de hogere en middenstand ontstaan carnavalsvereniging die ondermeer bals organiseren, zoals in 1884 gebeurt door Bombast. In 1888 organiseert Noemer Elf, voor zover we hebben kunnen vinden, de eerste carnavalsoptocht. Een lang leven was de laatste club niet beschoren; in 1889 is ze weer van het toneel verdwenen. In 1891 organiseerde ‘Geloof jij het?’ bals en festiviteiten; in 1893 hield de vereniging Momus op zondag een gekostumeerde optocht met wagens en groepen. In de jaren negentig is carnaval een druk bezocht feest. Er wordt gedanst, gedronken en veel carnavalsvierders lopen gemaskerd op straat. In het begin van de 20e eeuw beginnen ook carnavalskrantjes te verschijnen. De kerk is fel tegen: het is een zedenbedervend feest.