Terug naaar Tijdmachine

1880

Sterk stijgende gemeentelijke belastingen

De jaarrekeningen werden praktisch altijd met een batig saldo afgesloten. Een deel van het groeiend tekort werd opgevangen door de gemeentelijke inkomstenbelasting te verhogen. Die kende zes verschillende inkomensklassen, waarin verschillende belastingpercentages werden geheven. De laagste inkomens betaalden procentueel minder. De allerlaagste inkomensgroepen werden vrijgesteld van betaling. Naarmate de behoefte aan kapitaal steeg, werden de tarieven verhoogd, totdat uiteindelijk iedereen hetzelfde tarief betaalde. Dat betekende vooral voor de lagere inkomensklassen een draconische verhoging van de belastingdruk van 200% tot meer dan 400%. Al met al liepen na 1890 de belastingen snel op.