Terug naaar Tijdmachine

1880

Jaarinkomens veranderen weinig

Tussen 1880 en 1910 veranderden de jaarinkomens in de gemeente niet. Toch nam het aantal bedeelden, in vergelijking met 1850, af. Dat kwam omdat er vanaf ca. 1865 veel werk was in de weg- en waterbouw voor trekarbeiders buiten Oosterhout, de suikerfabrieken aanvullend werk boden in de winter, en de voedselprijzen na 1880 begonnen te dalen.