Terug naaar Tijdmachine

1878

Een nieuw gasthuis

In maart 1875 brandde het gasthuis af. Omdat het toch al te klein en te ondoelmatig was, bouwde men een geheel nieuw gasthuis met klooster voor de zusters die er in de verpleging werkten; het stond aan de Leijsenhoek schuin tegenover het busstation. Op 12 mei 1878 is het gasthuis in gebruik genomen. In plaats van 40-50 personen per jaar konden n u wel 80-100 mensen per jaar worden opgenomen. Het gasthuis fungeerde zowel als bejaarden- en als ziekenhuis. Het aantal opgenomen bejaarden was het grootst.