Terug naaar Tijdmachine

1867

Suikerfabriek Van Campenhout & Cie

Suikerfabriek Van Campenhout & Cie vestigt zich aan de Groenendijk bij de haven. Zij nemen de eerste stoommachine In Oosterhout in gebruik. De fabriek werkt alleen tijdens de bietencampagne, van november tot januari/februari. Veel dagloners en polderwerkers, die anders werkeloos thuis zaten, konden hier dan aan de slag. In 1871 werkten er 150 mannen en 150 vrouwen en kinderen. Die laatste sjouwden de suikerbieten in manden van het schip naar de fabriek. Aan dat sjouwen kwam een eind toen er in 1897 een smalspoorlijntje werd aangelegd.