Terug naaar Tijdmachine

1865

Een eigen synagoge

De Joodse gemeente kerkte nog steeds bij een van de leden thuis. Men wilde graag een synagoge bouwen. Eind 1865 kocht men grond in de Sint Janstraat. Op 9-3-1866 werd de eerste steen gelegd, vijf maanden later was de bouw gereed. Vrijdag 10 maart 1867 werd de synagoge feestelijk geopend. In optocht, voorafgegaan door vier fraaie rijtuigen, werden de wetsrollen overgebracht. In het eerste rijtuig zaten de kerkmeesters Philip Simon Kooperberg en Emanuel Hartog de Jong, vergezeld van enige bruidjes. Onder de klanken van de sjofar, geblazen door de 85-jarige Simon Hartog Koperberg, werden de wetsrollen binnengedragen. Een klein koor zong het Borouch Habboo. De plechtigheid werd bijgewoond door een aantal plaatselijke autoriteiten en hoogwaardigheidsbekleders.