Terug naaar Tijdmachine

1863

Vrachtdiensten op Rijen

In 1863 kreeg Rijen een station. Er werd per spoor veel vracht aangevoerd, onder andere huiden voor de looiers. Voor een aantal Oosterhouters was dat aanleiding om regelmatig met vrachtkarren en rijtuigen diensten te gaan onderhouden op Rijen en andere plaatsen. In 1883 waren er in Oosterhout al dertien verhuurders van rijtuigen en 36 voerlieden.