Terug naaar Tijdmachine

1857

Nieuwe onderwijswetten brengen grote verandering teweeg

In 1857 kregen de gemeenten per wet nieuwe taken toebedeeld. De gemeente diende voortaan te zorgen dat er voldoende openbare scholen kwamen en ze moesten voor arme kinderen het lesgeld en de leermiddelen gaan financieren. Veel zin had men er in Oosterhout niet in, maar de wet was helder: het moest. Vanaf 1861 ging men met de nieuwe wet aan de slag. De armen stuurden hun kinderen graag naar school. Tussen 1860 en 1871 verdubbelde het aantal leerlingen ongeveer.