Terug naaar Tijdmachine

1853

De eerste spaarbank

De eerste echte spaarbank in Oosterhout werd opgericht door dominee Wigeri Aberson. Het was een ban van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Alle bestuursleden behoorden tot de Nederlands hervormde kerk. Hoewel de bank voor iedereen toegangkelijk was, bestonden de spaarders alleen uit lidmaten van de hervormde kerk.