Terug naaar Tijdmachine

1821

Nauwkeurige kadastrale kaarten

Rond 1820 zijn in Oosterhout kadastrale kaarten en bijbehorende registers opgemaakt. Alle gebouwen en gronden zijn toen in waardeklassen ingedeeld. Het kadaster zelf bestond toen nog niet, maar er werden voorbereidingen getroffen om dat in te voeren. Het kadaster had de bedoeling om een in het hele land uniforme belasting op onroerend goed mogelijk te maken. Het werd pas per 1 januari 1832 ingevoerd.