Terug naaar Tijdmachine

1819

Een nieuwe grafkelder in de Sint-Jan

De parochie van Sint-Jan verkeerde in geldnood. Een van de manieren waarop mnen dit probeerde op te lossen, was de bouw van een grafkelder in de kerk. Daar konden dan de ‘weldoeners’ van de kerk begraven worden. Die weldoeners werden dan niet gratis begraven: dat kostte honderd gulden, een vermogen in die dagen. In 1829 is de kelder alweer buiten gebruik gesteld omdat de nieuwe ‘Wet op de lijkbezorging’ begraven in de kerk verbood. In 1970, toen de vloer van de Sint-Jan opgebroken moest worden in verband met een restauratie, kwam de kelder weer tevoorschijn. Toen is ook deze foto genomen.