Terug naaar Tijdmachine

1814

Armenfondsen terug naar oorspronkelijke eigenaren

Willem I besluit dat de armenfondsen, die in 1811 door Napoleon samengevoegd waren in de Bureaus van Weldadigheid, terug moeten naar hun oude eigenaren. Het gemeentebestuur van Oosterhout meent echter dat zij de fondsen van het armbestuur van de Sint-Jansparochie niet hoefden terug te geven, omdat dit algemene fondsen zouden zijn. Kerk- en gemeentebestuur krijgen hierover een heftige ruzie, die pas in 1819 werd beslecht door tussenkomst van de Provincie. Morrend en dralend ging het gemeentebestuur over tot het overdragen van het armenfonds aan het kerkbestuur.