Terug naaar Tijdmachine

2004

Ouderenbonden groeien als kool in vergrijzende samenleving

De afdeling Oosterhout van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) kan in 2004 zijn duizendste lid noteren: de weduwe Tony Vermeeren. In Oosterhout heeft de KBO zich ontwikkeld tot een belangenorganisatie voor alle vijftigplussers. Naast de gezelligheidsactiviteiten, sport, reizen en computercursussen is er juridische en belastingtechnische hulp. Ook probeert de KBO de belangen van ouderen te behartigen via contacten met de gemeentepolitiek, zorginstellingen en banken. De Oosterhoutse afdeling van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) schrijft in 2006 het vijfhonderdste lid in. Daarnaast kent Oosterhout ook nog een afdeling van de Protestantse Christelijke Ouderen Bond, die afdeling bestond in 2008 twintig jaar.