Terug naaar Tijdmachine

2002

Meeste Oosterhouters wonen in koopwoning

In het verleden was Oosterhout een stad met een relatief arme bevolking, en relatief veel krotwoningen. Anno 2002 is die situatie ingrijpend veranderd. Dankzij vooral de nieuwbouwwijk Dommelbergen is het percentage koopwoningen in de gemeente gestegen tot 60% (3% boven Brabantse gemiddelde). Ook hebben verhuurders, zoals woningbouwstichting Cires, een deel van hun huurwoningen verkocht om nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. De keerzijde is echter dat de wachtlijsten voor huurwoningen alleen maar stijgen. Had in 1999 nog 46% van de ingeschrevenen binnen een jaar een huurwoning, in 2001 is dat nog maar 24%.