Terug naaar Tijdmachine

1999

Bestuurscrisis

Bij de begrotingsbehandeling in 1999 blijkt een voorzien tekort voor 2000 in drie maanden tijd te zijn opgelopen van 0,5 naar 4,4 miljoen gulden. Veel fracties wijten dit aan de niet goed in de hand gehouden reorganisatie binnen de ambtelijke organisatie. Een beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar de burgemeester en de gemeentesecretaris. VVD-fractieleider Wijers dient een motie in voor een onafhankelijk onderzoek. Het College van B&W beschouwt dit als een motie van wantrouwen. De motie behaalt met steun van VVD, CDA, Groen Brabant en de Onafhankelijke Fractie een krappe meerderheid. Twee wethouders treden al tijdens de raadsvergadering af, de resterende twee stellen de volgende dag hun portefeuille ter beschikking. Een week later treedt de gemeentesecretaris af. Nadat begin 2000 het onafhankelijk onderzoek gereed is, besluit de net herbenoemde burgemeester Ligtvoet met verlof te gaan. De bestuurscrisis is compleet.