Terug naaar Tijdmachine

1997

‘Oosterhout, de groei voorbij’

In 1997 start de gemeente Oosterhout met burgers en politici de discussie over een toekomstvisie naar 2015 getiteld ‘Oosterhout, de groei voorbij’. Er wordt niet langer uitsluitend gekeken naar landbouwgronden voor nieuwbouwwijken, maar vooral ingezet op de ‘compacte stad’. De bouw van een grote nieuwe wijk ten oosten van de A27 bij Oosteind wordt tot 2015 in de ijskast geplaatst. Er bestaat wel de vrees dat de ‘compacte stad’ vooral het groen in de stad zal aantasten en zal leiden tot de bouw van hoge flats. Geen groei is volgens het gemeentebestuur ook geen optie, omdat er wel gebouwd moet kunnen worden voor jonge gezinnen om zo de vergrijzing af te remmen. In december 1997 gaat de gemeenteraad akkoord met het scenario van een beperkte groei, waarbij herstructurering van oude woonwijken en bedrijfslocaties de eerste prioriteit krijgt.