Terug naaar Tijdmachine

1988

Ontkerkelijking

In 1988 bezoekt nog slechts 10% van de Oosterhouters regelmatig de kerk. In 1975 was dat in het dekenaat nog tweemaal zo veel. De daling zou bovendien na 1988 nog verder doorzetten. Vooral in de parochies Dommelbergen, Nazareth, Maria en Verrijzenis is het misbezoek laag. In 2004 zullen de kerkdeuren van Dommelbergen en Nazareth sluiten.