Terug naaar Tijdmachine

1983

Werkgelegenheid of milieu?

Het College van B&W wil in de crisisjaren graag bedrijventerreinen verkopen. In 1983 dient zich de Chemische Fabriek Brabant BV uit Rijsbergen aan, die grond wil afnemen op Weststad. Maar werkgelegenheid en milieu botsen. D66-raadslid Rinske Verhoef-Bouwknegt stelt dat het paard van Troje hiermee wordt binnengehaald. Het bedrijf zorgde in West-Brabant voor bodemverontreiniging (arsenicum). Uiteindelijk gaat de raad in meerderheid akkoord, na de toezegging vanuit het College dat er goed gecontroleerd zou worden.