Terug naaar Tijdmachine

1979

Roken in de raadzaal

Tot de vergadercultuur van de jaren zeventig behoort polarisatie en …. roken. Menig vergaderlokaal wordt binnen korte tijd omgetoverd tot een rookhol. Ook in gemeenteraad is roken toegestaan, veel raads- en collegeleden zijn fanatieke rokers. Een motie in de gemeenteraad van 30 januari 1979 van raadslid Segers (PvdA) voor een algeheel rookverbod tijdens de raadsvergadering krijgt slechts negen stemmen en wordt daarmee verworpen.