Terug naaar Tijdmachine

1932

WVO, een katholieke voetbalclub

Nadat TSC het katholieke kamp had verlaten, reageerde kapelaan Van Steen bliksemsnel. Hij confisceerde onmiddellijk een braakliggend bouwterrein in de Bouwlingstraat, richtte dat in als voetbalterrein en riep alle katholieke jongens op om daar te komen voetballen. Ook negerde hij de aantijging dat hij zijn terrein ‘ontvreemd’ zou hebben. Hij organiseerde zelfs met zijn nieuwe R.K. voetbalvereniging WVO, en met Juliana, de voetbalvereniging uit Dorst, met De Jonge Werkman en gymnastiekvereniging Excelsior een R.K. Propaganda-sportdag en sprak zijn jongens toe: ‘Gij voldoet aan de wens van de bisschoppen. [...] Hoe men ook praat en zich wil rechtvaardigen, het uitdrukkelijk gebod bestaat en als katholiek heeft men zich te onderwerpen.’