Terug naaar Tijdmachine

1931

Verpletterende verkiezingsnederlaag voor de R.K. Kiesvereniging

De arbeiderskandidaten kregen 3.110 stemmen, 47 % van het aantal stemgerechtigde kiezers. Maar omdat ze maar vier kandidaten op de lijst hadden staan, vervallen de overige stemmen toch aan de R.K. Kiesvereniging. De R.K. Kiesvereniging levert dus, ondanks alles, toch nog negen raadsleden, maar ze verliest wel haar legitimiteit en gezag. In de eerstkomende vier jaar zal de raad het toneel zijn van wisselende coalities en een op alle fronten uitgevochten strijd om de macht.