Terug naaar Tijdmachine

1925

Gildenbond wordt R.K.Werkliedenvereniging

In 1925 werd de Gildenbond omgezet in de R.K. Werkliedenvereniging Sint-Jan de Doper.