Terug naaar Tijdmachine

1918

Alle Gildenbonders lid van de R.K.Kiesvereniging

Begin 1918 wordt in een vergadering van de R.K. Gildenbond besloten dat alle leden van de Gildenbond voortaan verplicht lid zullen zijn van de R.K. Kiesvereniging.