Terug naaar Tijdmachine

1918

Wit-Gele Kruisvereniging opgericht

Op 21 april 1918 werd een afdeling van het R.K. Wit-Gele Kruis opgericht. De initiatiefnemers zijn nagenoeg dezelfde als van de mislukte poging uit 1911: de dokters Sluijters en Van Liebergen, burgemeester F. ridder de van der Schueren, mr. A. baron van Oldeneeel tot Oldenzeel, ondernemer S. Fick, apotheker A. van Loon en Chr. van der Maden, nu aangevuld met pastoor Ch. Bressers en kapelaan Leijten. De burgemeester werd het voorzitterschap aangeboden en de vereniging zou ook voor andersdenkenden openstaan. Op advies van de gemeentegeneesheren zouden de armste gezinnen, waar de nood het meest nijpend was, dezelfde behandeling krijgen als de betalende leden.