Terug naaar Tijdmachine

1916

Toch verkiezingen

In 1916 nemen voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van de R.K.Kiesvereniging onverwacht en tegelijk ontslag, terwijl er een verkiezing voor de deur staat. Uit alles kan worden afgeleid dat er intern grote conflicten zijn, omdat het bestuur geen inmenging van de leden op de besluitvorming accepteerde. Ook nu was er door leden een tegenkandidaat gesteld naast de door het bestuur aangewezen kandidaat: C.A. Oomen. Hij werd niet op de lijst geplaatst en kwam vervolgens met een eigen lijst uit. De strategie van het bestuur van de R.K. Kiesvereniging werd daarmee doorkruist. Er was nu toch een verkiezing nodig.