Terug naaar Tijdmachine

1914

Een patronaat voor Den Hout

Anna Beekmans uit Den Hout, overleden in 1913, vermaakte haar huis aan de kerk. Het werd in gebruik genomen als kostershuis. De parochie bouwde er een patronaat naast. Op tweede kerstdag 1914 werd het patronaat plechtig ingezegend door pastoor Van Breugel. Kapelaan De Bruyn werd de eerste directeur; ook onderwijzer A. van de Vrande werd ingeschakeld. In de gevel werd een beeld geplaatst van Sint-Aloysius, de patroonheilige.