Terug naaar Tijdmachine

1912

Een nieuwe kerk in Dorst

In 1907 werd in Dorst pastoor Den Ronden benoemd. Die wilde, omdat de oude te klein werd, een nieuwe kerk bouwen. De bisschop wilde bouwen op de plaats van de oude kerk. Het kerkbestuur zag de kerk liever in de tuin van de pastorie verrijzen en daar hield het, zeer tegen de wens van de bisschop in, aan vast. De kerk is door Cuypers ontworpen. Bij het uitgraven van de fundering stuitte men op een oude rivierbedding, wat heel veel extra werk met zich meebracht. Alle boeren uit Dorst waren met paard en kar ingeschakeld bij het graafwerk. Op 17 april 1912 is de kerk van Sint-Marcoen geconsacreerd door mgr. Meeuwissen, de oud-apostolisch vicaris van Suriname. De bisschop van Breda ontbrak, waarschijnlijk ten gevolge van de diepe controverse over de locatie van de kerk.