Terug naaar Tijdmachine

1910

Start graven Wilhelminakanaal

In 1910 begint men met het graven van het kanaal; in 1923 zal het pas helemaal klaar zijn. Het wordt deels met de schop, en deels met moderne machines aangelegd. Voor een deel functioneert het ook als werkverschaffingsproject. Veel Oosterhoutse polderjongens en losarbeiders vinden er werk. Er zal in Oosterhout ook een laad- en loskade worden aangelegd. Er komen vijf sluizen in om het hoogteverschil van vijftien meter tot de Zuid-Willemsvaart te overbruggen. Sluis I komt in Oosterhout, vlak bij de loswal. De oude haven blijft ook in gebruik.