Terug naaar Tijdmachine

1958

Elektrificatie en gas

De gemeenteraad besluit in 1958 tot elektrificatie van het gehucht Seters. Daarmee zal heel de gemeente van elektriciteit voorzien zijn, op een paar afgelegen boerderijen na. Burgemeester Van Oers hoopt wel dat de bewoners van Seters nu ook ‘behoorlijk stroom gaan gebruiken’, en dus moeten wat hem betreft ‘de dorsvlegels de deur uit’. De elektrificatie van Seters wordt in 1960 voltooid. Oosterhout kent al voor de oorlog een particulier gasbedrijf. Na de oorlog plaatsen de Staatsmijnen hogedruktransportleidingen door Limburg en Brabant voor cokesgas. Burgemeester Van Oers probeert al vanaf 1948 om de omliggende gemeenten via het gasdistributiebedrijf van Oosterhout mee te laten profiteren van het cokesgas. Na lange besprekingen met Raamsdonk, Waspik, ’s-Gravenmoer, Made, Hooge en Lage Zwaluwe, Terheijden en de Staatsmijnen ziet op 17 januari 1958 een notariële akte het licht, van wat vanaf december 1958 Intergas gaat heten. Het bedrijf zal zich snel verder over de West-Brabantse gemeenten uitbreiden.