Terug naaar Tijdmachine

1957

Eerste supermarkt

Op 19 september 1957 opent De Spar haar eerste zelfbedieningswinkel in winkelgalerij Plan Zuid aan de Tempelierstraat. Het weekblad Het Kanton legt de lezers uit hoe zo’n supermarkt werkt: ‘Een dubbele deur met IN en UIT wijst de cliënten aanstonds als vanzelf de weg door het ruime pand, waar de vele stands met ruime sortering artikelen het uitzoeken biezonder gemakkelijk en aantrekkelijk maakt. Met het mandje, dat bij de ingang gereed staat om de boodschappen in te doen, precies wat en zoveel men uit de vakken nemen wil, alle voorzien van de gemakkelijke prijskaartjes, is het een prettige gang, die als vanzelf tot meenemen noodt’.