Terug naaar Tijdmachine

1956

De Mento

Omdat zowel Aurora als de Harmonie een jubileum te vieren hebben, besluiten de besturen in 1954 dat gezamenlijk op te pakken. Burgemeester Van Oers wil die culturele samenwerking wel steunen en dus wordt een krediet van 50.000 gulden door de gemeente toegezegd zodat het een manifestatie kan worden waarin de stad tien jaar na de bevrijding laat zien hoe het naoorlogse Oosterhout vooruit gegaan is. De Mento (Muziekfeesten en Tentoonstelling) is geboren. Met landelijk bekende artiesten wordt in juni 1956 een groots muziekfestival georganiseerd dat door de Commissaris van de Koningin Jan de Quay geopend wordt. Het jaar daarop zijn er nieuwe plannen maar de bestedingsbeperking en de blijkbaar lege gemeentekas gooien roet in het eten. De Mento blijft een eenmalig gebeuren.