Terug naaar Tijdmachine

1955

Stedenbouwer Froger aangesteld

Nadat de gemeenteraad had besloten tot een herzien uitbreidingsplan wordt prof. ir. J.H. Froger van de Technische Hogeschool Delft in juni 1955 aangesteld als stedenbouwkundig adviseur. Hij zal samen met burgemeester Van Oers het stempel drukken op de ruimtelijke ontwikkeling van Oosterhout. Froger ontwerpt de uitbreidingsplannen voor Oosterhout en de kerkdorpen alsmede het centrumplan. Het plan Oosterheide heet in de ambtelijke wandelgangen dan ook Plan Froger. Froger ontwerpt niet alleen monotone hoogbouw. Hij schopt ook enkele heilige huisjes omver. Zo ziet hij geen aanleiding om kerken in uitbreidingsplannen altijd in het centrum van de wijk te plaatsen. De kerken moeten volgens hem niet meer de macht van het geloof uitstralen, maar een plaats van dienstbaarheid zijn. En de heilige koe van de auto verminkt volgens Froger te veel het straatbeeld en het groen. Froger projecteert naast parkeerhavens dan ook autoloze straten.