Terug naaar Tijdmachine

1952

Duplexwoningen

Om het tekort aan woningen op te heffen worden in de jaren vijftig vanuit het Rijk initiatieven genomen om te komen tot duplexwoningen, waarbij de begane grond en bovenverdieping elk een afzonderlijke wooneenheid voor een gezin vormt. Het gaat om kleine woningen, met twee slaapkamers. In de Oosterhoutse gemeenteraad is men daar niet gelukkig mee. Raadslid Jan van Bekhoven vindt duplexwoningen uit morele overwegingen verwerpelijk want volgens hem is zo’n woning voor een behoorlijk katholiek gezin ongeschikt omdat er te weinig slaapkamers zijn voor een talrijke kinderkroost. Gezinsbeperking zou er volgens hem mee in de hand gewerkt worden.