Terug naaar Tijdmachine

1951

Mater Amabilisschool

Oosterhout krijgt een Mater Amabilisschool. Philips, dat in dit jaar ook een Volt-atelier in Oosterhout opent, heeft zijn medewerking toegezegd. De leiding van de school berust bij kapelaan De Kroon. Anderhalf jaar lang, vier uur per week, zullen de meisjes onderhouden worden over hun uiteindelijke taak: ‘draagster te worden van het Christelijk gezin, in een maatschappij, waarin de ontchristelijking steeds dreigender wordt’. De Mater Amabilisschool moet de meisjes omvormen tot ‘beminnelijke moeders’.