Terug naaar Tijdmachine

1949

Van 't houtje zijn

De gemeenteraadsverkiezingen in Oosterhout hebben weer een algehele overwinning opgeleverd voor de katholieke fractie. Volgens De Volkskrant is het feit dat Oosterhout massaal KVP stemt, zelfs in Amsterdam doorgedrongen. Daar zong een zanger althans bij de uitslagenavond het volgende lied: ‘Het stembureau in Oosterhout heeft wondergoed geteld, Er werden enkel stemmen op de KVP gemeld. Lang leve stemmend Oosterhout Het zaakje ging daar fijn. Want daar wil ieder zogezeid Zo ’t hoort, “van ’t houtje” zijn’.