Terug naaar Tijdmachine

1944

Voedselschaarste

De voedselsituatie verslechtert met het naderen van de geallieerde bevrijdingslegers. In Oosterhout zijn fruit en tomaten in augustus 1944 niet meer te koop. De gezamenlijke huisartsen waarschuwen op 22 september 1944 voor een dysenterie-epidemie (buikloop), die steeds omvangrijker wordt door het toegenomen aantal evacués en de verminderde hygiëne. In oktober is de voedselorde compleet verdwenen. Militairen en burgers slachten illegaal vee. Melk en boter is nauwelijks meer verkrijgbaar. Dieven hebben het gemunt op boter, kippen en konijnen. De velden van de boeren worden leeggeroofd. De prijzen op de zwarte markt zijn ten opzichte van 1942 meer dan verdubbeld. Om het vlees van door granaten gedode paarden wordt bij de slagerswinkels gevochten.